Czerwiec 2013

Zakład Produkcyjny Przetwórstwa Spożywczego w Przygoniu  – 17 szt drzwi higienicznych ID, DD

Biedronka – 30 szt drzwi dwuskrzydłowych chłodniczych typu KDD

Tesco Kiece i Rzeszów – drzwi wahadłowe PDD

ITM Ciechocinek - drzwi typu KD, KDD, FD, ID

ITM Słupsk – drzwi typu KD, KDD, FD, ID

Polarica Polska Sp. z o.o. -  FD (mroźnia szokowa), SKJ(-) oraz SKJ(-) z automatyką

McDonald’s- drzwi chłodnicze, mroźnicze oraz kurtyny Cold Stop

Alma – drzwi wahadłowe

Topaz – drzwi wahadłowe.